Gebrek aan kennis staat doorbraak zakelijk autodelen in de weg

Almere, 16 september - De grootste belemmering voor een grootschalige doorbraak van zakelijk autodelen is niet de technologie, maar onvoldoende inzicht in wat werknemers echt belangrijk vinden. Dat concludeert Mobility Mixx naar aanleiding van de uitkomsten van een online survey onder 1100 gebruikers van zakelijke deelauto’s. De onderneming wil de komende jaren extra inzetten op het wegwerken van deze kennisachterstand in het bedrijfsleven.

Het aantal zakelijke deelauto’s groeit gestaag, maar van een echte doorbraak is tot op heden geen sprake. Hoewel 88% van de medewerkers in Nederland géén leaseauto tot zijn beschikking heeft maar wél geregeld zakelijk moet reizen, blijft het inzetten van zakelijke deelauto’s door bedrijven nog beperkt. Zij kiezen er doorgaans voor om medewerkers zakelijke reizen te laten maken met ofwel het OV, ofwel de eigen privéauto, waarna de reiskosten gedeclareerd kunnen worden. Daarbij valt de keuze doorgaans enkel op het OV als de locatie goed te bereiken is. In alle andere gevallen wordt de privéauto gebruikt.

Volgens Mobility Mixx-directeur Paul Wessels is dit vreemd, want met name aan het veelvuldig gebruik van privéauto’s zijn veel nadelen verbonden, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Wessels: “Zakelijke kilometers, ook in de privéauto, vallen onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Die krijgt achteraf allerlei declaraties die administratief verwerkt moeten worden, wat kostbaar is en de transparantie van de bedrijfskosten niet ten goede komt. Zakelijk gebruik van de privéauto is bovendien duur voor de werknemer, omdat die slechts 19 cent vergoed krijgt terwijl de werkelijke kosten per kilometer ruim het dubbele zijn. Mensen zijn zich hier vaak niet van bewust.”

Afdwingen omgangsvormen
Om meer inzicht te krijgen in de obstakels die bedrijven ervaren om zakelijke deelauto’s in te zetten voerde Mobility Mixx afgelopen maand een groot onderzoek uit onder gebruikers van zakelijke deelauto’s. Wessels: “We wisten al dat veel bedrijven nog steeds denken dat het inzetten van zakelijke deelauto’s veel rompslomp is – vergelijkbaar met de poolauto in het verleden. Je ziet dat terug in de focus die vrijwel alle aanbieders leggen op gemak. Dankzij de huidige technologie kunnen voorheen tijdrovende zaken als ritadministratie, beheer, sleuteluitgifte en het managen van de beschikbaarheid feitelijk 100% worden uitbesteed. Nieuw was het inzicht dat je er met technologie alléén niet bent. Instelling en gedrag van de berijders zijn een minstens zo belangrijke succesfactor.”

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers vooral behoefte hebben aan heldere ‘spelregels’ ten aanzien van het gebruik van zakelijke deelauto’s. “Bedrijven blijven nog teveel hangen in ‘getting the basics right’ zoals voldoende auto’s en een laagdrempelig reserveringssysteem”, zegt Wessels. “Belangrijk, maar voor een echte 9+-ervaring blijkt ook een professionele deelautoregeling nodig die gedrag van en gebruik door meerdere chauffeurs in goede banen leidt. Juist in het afdwingen van bepaalde omgangsvormen, zoals tijdig bellen met de klantenservice als je te laat terug bent, tijdig annuleren en de auto schoon achterlaten met
minimaal een halfvolle tank, is nog veel winst te behalen. Het feit dat wij hier met onze nieuwe dienst SammSamm wél aandacht voor hebben, heeft onder andere een positieve impact gehad op de groei: +30% sinds de introductie.”

Green Deal autodelen 
Begin juni werd de Green Deal Autodelen ondertekend door aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid. De ambitie is om autodelen sneller tot volwassenheid te brengen: al over drie jaar moet er een netwerk van 100.000 deelauto’s beschikbaar zijn. “Dat is bij het huidige kennisniveau in de markt geen vanzelfsprekendheid”, zegt Paul Wessels vandaag in een opinie op LinkedIn. “Dat lukt alleen als het bedrijfsleven het voortouw neemt. De nu gesloten Green Deal zet in op het vergroten van de bekendheid van autodelen en het opbouwen en delen van kennis en data. Dat zal hard nodig zijn, want alle goede bedoelingen ten spijt is er nog steeds te weinig kennis bij het brede bedrijfsleven over hoe je een zakelijke deelauto op een goede manier inzet. Ik ben dan ook een groot voorstander van een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd. Zonder een dergelijk vehikel blijft gebrek aan kennis de achilleshiel van deze Green Deal.”

Mobility Mixx is aangesloten bij het Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, een van de ondertekenaars van de Green Deal Autodelen.

Zakelijk autodelen via Mobility Mixx: SammSamm

Ontdek onze reismogelijkheden

Meer informatie?

Wilt u uw optimale mix samen met ons bepalen? Maak dan direct een afspraak met ons.

Afspraak maken